10 tác hại khi bố mẹ cho bé sử dụng smartphone

0

Trẻ em ngày càng được tiếp cận smartphone và thiết bị công nghệ sớm, nhiều cha mẹ lấy đó làm công cụ trông con mà không biết những ảnh hưởng xấu từ nó.
Hiện nay, phần lớn bố mẹ đều cho con tiếp xúc với smartphone (điện thoại thông minh) và các thiết bị thông minh từ rất sớm mà không lường hết được những ảnh hưởng tiêu cực của những thiết bị này đối với trẻ.
Dưới đây là 10 tác hại điển hình của smartphone đối với trẻ mà bố mẹ cần cảnh giác:
ShowTopicSubImage (2)

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.