Bài thơ : Vui trung thu cùng bé

0

Bài thơ : Vui trung thu cùng bé

Trái hồng phô má đỏ hây

Bưởi đào ướp nắng treo ngay trước nhà

Long lanh sao sáng Ngân Hà

Xuống chơi cùng bé trong nhà ngoài sân

Rừng xa sư tử, kỳ lân

Cùng về với bé kết thân bạn hiền

Dưới ao cá chéo cùng lên

Góp vui mở hội rước đèn đêm trăng

Trái na mở mắt tròn căng

Chuối cười phô cả hàm răng rực vàng.

                                                                                                                                         Nguyễn Ngọc Ký

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.