Các thành tích Mầm Non Hoàng Mai đạt được trong năm học 2018-2019

0

Trong năm học 2018-2019, trường mầm non Hoàng Mai vinh dự nhận được các thành tích nổi bật trong các phong trào về giáo dục cũng như hoạt động tại trường. Cùng sự nỗ lực, cố gắng không ngừng và cống hiến của các cán bộ, công nhân viên, giáo viên trường mầm non Hoàng Mai, hi vọng sang năm học 2019-2020 nhà trường sẽ đạt được thêm nhiều thành tựu, đóng góp cho nền giáo dục Việt Nam .

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.