Camera

Hệ thống Camera trực tuyến tại MẦM NON HOÀNG MAI  hỗ trợ truy cập Camera trực tiếp trên trình duyệt Máy tính và Điện thoại, không cần cài đặt phần mềm hoặc các ứng dụng bổ trợ, thuận tiện cho các Phụ huynh truy cập dễ dàng.

LỚP A1:

– Truy cập trên Máy tính: Nhấn vào đây >>>

– Truy cập trên Điện thoại Android Nhấn vào đây >>>

– Truy cập trên điện thoại iPhone Nhấn vào đây >>>

Tên truy cập: hoangmai-a1

Mật khẩu: Vui lòng gọi số 02466737007

LỚP B1:

– Truy cập trên Máy tính: Nhấn vào đây >>>

– Truy cập trên Điện thoại Android Nhấn vào đây >>>

– Truy cập trên điện thoại iPhone Nhấn vào đây >>>

Tên truy cập: hoangmai-b1

Mật khẩu: Vui lòng gọi số 02466737007

LỚP B2:

– Truy cập trên Máy tính: Nhấn vào đây >>>

– Truy cập trên Điện thoại Android Nhấn vào đây >>>

– Truy cập trên điện thoại iPhone Nhấn vào đây >>>

Tên truy cập: hoangmai-b2

Mật khẩu: Vui lòng gọi số 02466737007

LỚP C1:

– Truy cập trên Máy tính: Nhấn vào đây >>>

– Truy cập trên Điện thoại Android Nhấn vào đây >>>

– Truy cập trên điện thoại iPhone Nhấn vào đây >>>

Tên truy cập: hoangmai-c1

Mật khẩu: Vui lòng gọi số 02466737007

LỚP C2:

– Truy cập trên Máy tính: Nhấn vào đây >>>

– Truy cập trên Điện thoại Android Nhấn vào đây >>>

– Truy cập trên điện thoại iPhone Nhấn vào đây >>>

Tên truy cập: hoangmai-c2

Mật khẩu: Vui lòng gọi số 02466737007

LỚP D1:

– Truy cập trên Máy tính: Nhấn vào đây >>>

– Truy cập trên Điện thoại Android Nhấn vào đây >>>

– Truy cập trên điện thoại iPhone Nhấn vào đây >>>

Tên truy cập: hoangmai-d1

Mật khẩu: Vui lòng gọi số 02466737007

LỚP D2:

– Truy cập trên Máy tính: Nhấn vào đây >>>

– Truy cập trên Điện thoại Android Nhấn vào đây >>>

– Truy cập trên điện thoại iPhone Nhấn vào đây >>>

Tên truy cập: hoangmai-d2

Mật khẩu: Vui lòng gọi số 02466737007

==========================================================================

Mọi thông tin cần trợ giúp thêm, vui lòng gọi số 024.6673.7007 hoặc Khiếu nại dịch vụ: 0987238239

Bài viết được biên soạn và cung cấp bởi Phòng Kỹ thuật – CCTV Việt Nam (www.cctvvietnam.com). Vui lòng ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin này.