Liên hệ

TRƯỜNG MẦM NON HOÀNG MAI

– Số 205/42 phố Thịnh Liệt, Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội
– Điện thoại: 0982.201.886
– Hiệu trưởng: Bùi Thị Minh
– Email: mamnonhoangmai@gmail.com – Website: www.mamnonhoangmai.vn