Cùng nhặt rau với các bạn lớp B1

0

Hôm nay các bạn lớp B1 có 1 hoạt động rất vui đó là nhẳ rau ngót đó bố mẹ ạ.

Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức của mình. Sau này con có thể giúp mẹ làm việc rồi đấy ạ. Bố mẹ thấy con có giỏi không?

Bố mẹ cùng theo dõi các con nhé.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.