Giờ học tiếng anh của FS1 và FS2

0

 Sôi động hào hứng vui vẻ nhiệt huyết mà Ms. Cúc và Mr. Bhengu và các bạn FS1 và FS2 đem lại trong giờ học tiếng anh ngày 14/03/2016

hoc-tieng-anh (1) hoc-tieng-anh (2) hoc-tieng-anh (3) hoc-tieng-anh (4) hoc-tieng-anh (5) hoc-tieng-anh (6) hoc-tieng-anh (7) hoc-tieng-anh (8) hoc-tieng-anh (9) hoc-tieng-anh (10) hoc-tieng-anh (11) hoc-tieng-anh (12) hoc-tieng-anh (13) hoc-tieng-anh (14) hoc-tieng-anh (15) hoc-tieng-anh (16) hoc-tieng-anh (17)

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.