Hình ảnh tại “Đêm hội trăng rằm” 2016

0

Tết Trung thu đã trở thành lễ hội cổ truyền của dân tộc và là cái tết dành riêng các các bé thiếu thi. Bởi cứ đến dịp này, các con tha hồ được thưởng những mâm cỗ ngọt đầy ắp hương thơm từ trái cây, từ bánh ngọt và đặc biệt được rước đèn ngắm trăng trong những tiếng trống, tiếng múa lân, sử tử rộn ràng khắp phố phường, ngõ xóm nước Việt. Ngày 13/09/2016 trường mầm non Hoàng Mai đã tổ chức “Đêm hội trăng rằm” cho các con.

Một số hình ảnh trong đêm hội được ghi lại:

dem-hoi-trang-ram-2016-1 dem-hoi-trang-ram-2016-2 dem-hoi-trang-ram-2016-3 dem-hoi-trang-ram-2016-4 dem-hoi-trang-ram-2016-5 dem-hoi-trang-ram-2016-6 dem-hoi-trang-ram-2016-7 dem-hoi-trang-ram-2016-8 dem-hoi-trang-ram-2016-9 dem-hoi-trang-ram-2016-10 dem-hoi-trang-ram-2016-11 dem-hoi-trang-ram-2016-12 dem-hoi-trang-ram-2016-13 dem-hoi-trang-ram-2016-14 dem-hoi-trang-ram-2016-15 dem-hoi-trang-ram-2016-16 dem-hoi-trang-ram-2016-17 dem-hoi-trang-ram-2016-18 dem-hoi-trang-ram-2016-19 dem-hoi-trang-ram-2016-20 dem-hoi-trang-ram-2016-21 dem-hoi-trang-ram-2016-22 dem-hoi-trang-ram-2016-23 dem-hoi-trang-ram-2016-24 dem-hoi-trang-ram-2016-25 dem-hoi-trang-ram-2016-26 dem-hoi-trang-ram-2016-27 dem-hoi-trang-ram-2016-28 dem-hoi-trang-ram-2016-29 dem-hoi-trang-ram-2016-30 dem-hoi-trang-ram-2016-31 dem-hoi-trang-ram-2016-32 dem-hoi-trang-ram-2016-33 dem-hoi-trang-ram-2016-34 dem-hoi-trang-ram-2016-35 dem-hoi-trang-ram-2016-36 dem-hoi-trang-ram-2016-37 dem-hoi-trang-ram-2016-38 dem-hoi-trang-ram-2016-39 dem-hoi-trang-ram-2016-40 dem-hoi-trang-ram-2016-41 dem-hoi-trang-ram-2016-42 dem-hoi-trang-ram-2016-43 dem-hoi-trang-ram-2016-44 dem-hoi-trang-ram-2016-45 dem-hoi-trang-ram-2016-46 dem-hoi-trang-ram-2016-47 dem-hoi-trang-ram-2016-48 dem-hoi-trang-ram-2016-49 dem-hoi-trang-ram-2016-50 dem-hoi-trang-ram-2016-51 dem-hoi-trang-ram-2016-52 dem-hoi-trang-ram-2016-53 dem-hoi-trang-ram-2016-54 dem-hoi-trang-ram-2016-55 dem-hoi-trang-ram-2016-56 dem-hoi-trang-ram-2016-57 dem-hoi-trang-ram-2016-58 dem-hoi-trang-ram-2016-59 dem-hoi-trang-ram-2016-60 dem-hoi-trang-ram-2016-61 dem-hoi-trang-ram-2016-62 dem-hoi-trang-ram-2016-63 dem-hoi-trang-ram-2016-64 dem-hoi-trang-ram-2016-65 dem-hoi-trang-ram-2016-66 dem-hoi-trang-ram-2016-67 dem-hoi-trang-ram-2016-68 dem-hoi-trang-ram-2016-69 dem-hoi-trang-ram-2016-70 dem-hoi-trang-ram-2016-71 dem-hoi-trang-ram-2016-72 dem-hoi-trang-ram-2016-73 dem-hoi-trang-ram-2016-74 dem-hoi-trang-ram-2016-75 dem-hoi-trang-ram-2016-76 dem-hoi-trang-ram-2016-77 dem-hoi-trang-ram-2016-78 dem-hoi-trang-ram-2016-79 dem-hoi-trang-ram-2016-80 dem-hoi-trang-ram-2016-81

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.