Hoạt động phát triển ngôn ngữ lớp D2

0

Hôm nay các bạn nhỏ lớp D2 có hoạt động phát triển ngôn ngữ rất vui đấy bố mẹ ạ. Chúng con được đọc bài thơ “Bạn mới” cùng cô rất bổ ích.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.