Lớp A1 học cách rửa cốc chén

0

Hôm nay các bạn lớp A1 được học cách để rửa những cốc chén đơn giản đấy bố mẹ ạ.

Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức của mình.

Bố mẹ cùng xem các hiệp sĩ nhí giải quyết đống cốc chén bẩn nhé.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.