Lớp B1 học đất nặn

0

Cùng học nặn đất nặn với các bạn lớp B1.
Hôm nay các bạn sẽ được học nặn các loại bánh với vô vàn màu sắc cùng với các cô đấy bố mẹ nhé.
Cùng xem thành quả của các con nào.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.