Ngày hội xuân 2015

0

Nhân dịp tết đến xuân về 2015 trường mầm non Hoàng Mai tổ chức ngày hội xuân cho các bé mầm non Hoàng Mai và toàn thể quý phụ huynh một ngày thật vui vẻ. Chúc tất cả các bé cũng như các phụ huynh và toàn thể tập thể giáo viên nhà trường một năm mới luôn vui vẻ, gặp nhiều điều tốt lành, các bé luôn ngoan ngoãn, chăm chỉ và vâng lời cha mẹ, ông bà.
Dưới đây là một số hình ảnh trong ngày hội xuân:

hoi-xuan-mam-non-hoang-mai (1) hoi-xuan-mam-non-hoang-mai (2) hoi-xuan-mam-non-hoang-mai (3) hoi-xuan-mam-non-hoang-mai (4) hoi-xuan-mam-non-hoang-mai (5) hoi-xuan-mam-non-hoang-mai (6) hoi-xuan-mam-non-hoang-mai (7) hoi-xuan-mam-non-hoang-mai (8) hoi-xuan-mam-non-hoang-mai (9) hoi-xuan-mam-non-hoang-mai (10) hoi-xuan-mam-non-hoang-mai (11) hoi-xuan-mam-non-hoang-mai (12) hoi-xuan-mam-non-hoang-mai (13) hoi-xuan-mam-non-hoang-mai (14) hoi-xuan-mam-non-hoang-mai (15) hoi-xuan-mam-non-hoang-mai (16) hoi-xuan-mam-non-hoang-mai (17) hoi-xuan-mam-non-hoang-mai (18) hoi-xuan-mam-non-hoang-mai (19) hoi-xuan-mam-non-hoang-mai (20) hoi-xuan-mam-non-hoang-mai (21) hoi-xuan-mam-non-hoang-mai (22) hoi-xuan-mam-non-hoang-mai (23) hoi-xuan-mam-non-hoang-mai (24) hoi-xuan-mam-non-hoang-mai (25) hoi-xuan-mam-non-hoang-mai (26) hoi-xuan-mam-non-hoang-mai (27) hoi-xuan-mam-non-hoang-mai (28) hoi-xuan-mam-non-hoang-mai (29) hoi-xuan-mam-non-hoang-mai (30) hoi-xuan-mam-non-hoang-mai (31) hoi-xuan-mam-non-hoang-mai (32) hoi-xuan-mam-non-hoang-mai (33) hoi-xuan-mam-non-hoang-mai (34) hoi-xuan-mam-non-hoang-mai (35) hoi-xuan-mam-non-hoang-mai (36) hoi-xuan-mam-non-hoang-mai (37) hoi-xuan-mam-non-hoang-mai (38) hoi-xuan-mam-non-hoang-mai (39) hoi-xuan-mam-non-hoang-mai (40) hoi-xuan-mam-non-hoang-mai (41) hoi-xuan-mam-non-hoang-mai (42) hoi-xuan-mam-non-hoang-mai (43) hoi-xuan-mam-non-hoang-mai (44) hoi-xuan-mam-non-hoang-mai (45) hoi-xuan-mam-non-hoang-mai (46) hoi-xuan-mam-non-hoang-mai (47) hoi-xuan-mam-non-hoang-mai (48) hoi-xuan-mam-non-hoang-mai (49) hoi-xuan-mam-non-hoang-mai (50) hoi-xuan-mam-non-hoang-mai (51) hoi-xuan-mam-non-hoang-mai (52) hoi-xuan-mam-non-hoang-mai (53) hoi-xuan-mam-non-hoang-mai (54) hoi-xuan-mam-non-hoang-mai (55) hoi-xuan-mam-non-hoang-mai (56) hoi-xuan-mam-non-hoang-mai (57) hoi-xuan-mam-non-hoang-mai (58) hoi-xuan-mam-non-hoang-mai (59) hoi-xuan-mam-non-hoang-mai (60) hoi-xuan-mam-non-hoang-mai (61) hoi-xuan-mam-non-hoang-mai (62) hoi-xuan-mam-non-hoang-mai (63) hoi-xuan-mam-non-hoang-mai (64) hoi-xuan-mam-non-hoang-mai (65) hoi-xuan-mam-non-hoang-mai (66) hoi-xuan-mam-non-hoang-mai (67) hoi-xuan-mam-non-hoang-mai (68) hoi-xuan-mam-non-hoang-mai (69) hoi-xuan-mam-non-hoang-mai (70)

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.