Noel 2017 của các con

0

Noen của cô trò trường Hoàng Mai và đặc biệt là của các bé lớp A1 .Năm cuối của các con tổ chức ở trường Mẫu Giáo ,còn sang năm các con đã trở thành học sinh lớp 1 . Cô sẽ lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời này

noel-2017 (1) noel-2017 (2) noel-2017 (3) noel-2017 (4) noel-2017 (5) noel-2017 (6) noel-2017 (7) noel-2017 (8) noel-2017 (9) noel-2017 (10) noel-2017 (11) noel-2017 (12) noel-2017 (13) noel-2017 (14) noel-2017 (15) noel-2017 (16) noel-2017 (17) noel-2017 (18) noel-2017 (19) noel-2017 (20) noel-2017 (21) noel-2017 (22) noel-2017 (23) noel-2017 (24)

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.