Thông báo tuyển sinh – Đơn xin nhập học

0

TRƯỜNG MẦM NON HOÀNG MAI

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

Trường mầm non Hoàng Mai liên tục tuyển sinh các bé từ 1 – 5 tuổi

  1. Thủ tục nhập học gồm:
  2. Bản sao giấy khai sinh
  3. Bản sơ yếu lý lịch
  4. Đơn xin nhập học
  5. Kinh phí:
  6. Tiền ăn: 25.000đ/ngày
  7. Tiền học phí

+ Lứa tuổi nhà trẻ: 1.000.000đ/tháng

+ Lứa tuổi mẫu giáo: 800.000đ/tháng

Trung bình lứa tuổi nhà trẻ: 6 – 8 cháu/cô

Trung bình lứa tuổi mẫu giáo: 10 – 12 cháu/cô

 

Mẫu đơn xin nhập học:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

                                                            Thịnh Liệt, Ngày……….tháng……….năm……….           

ĐƠN XIN NHẬP HỌC

Kính gửi: Ban giám hiệu trường mầm non Hoàng Mai –  Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội.

Hiện nay, tôi có con đã đến tuổi vào trường mầm non:

Họ tên cháu: ………………………………………………………………………

Ngày/tháng/năm/sinh: ……………………………………………………………

Giới tính:.. ……………………………………………………………………….

Tình trạng sức khỏe:.. ……………………………………………………………

Địa chỉ gia đình:… .. ……………………………………………………………..

Điện thoại gia đình:.. ……………………………………………………….……

Họ tên Bố: .. ……………………………………………………………….……

Nghề nghiệp, cơ quan:

Họ tên Mẹ: .. …………………………………………………………………….

Nghề nghiệp, cơ quan: ……………………………………………………….…

Gia đình chúng tôi làm đơn này xin cho cháu đi học tại trường Mầm Non Hoàng Mai để cháu có nề nếp, kiến thức, giáo dục ban đầu đặt nền móng cho cháu bước vào phổ thông.

Được vào trường, chúng tôi sẽ chấp hành tốt mọi nội quy, quy định của trường đề ra.

Gia đình chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

NGƯỜI LÀM ĐƠN

Mẫu sơ yếu lý lịch học sinh

                                  TRƯỜNG MẦM NON HOÀNG MAI                                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——-*****——-

SƠ YẾU LÝ LỊCH HỌC SINH

Họ tên cháu: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Ngày/tháng/năm/sinh: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Giới tính:.. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tình trạng sức khỏe (ghi rõ tình trạng bệnh nếu có)…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Nôi đăng ký bảo hiểm y tế:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Sở thích, năng khiếu của trẻ:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ gia đình:… .. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại gia đình:.. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Họ tên Bố: .. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Số điện thoại di động: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nghề nghiệp, cơ quan:. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Họ tên Mẹ: .. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nghề nghiệp, cơ quan: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Số điện thoại di động: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Thịnh Liệt, ngày ……..tháng……..năm ……..

                                                                                                                                                                                                                               Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên)

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.